tatlong mahahalagang pangyayari sa kwentong ang ama